Niet gerealiseerd plan

Eind 1962 wordt duidelijk dat er,  in verband met een te verwachten sterke stijging van de vraag naar stroom, een tweede elektriciteitscentrale in Friesland moet worden gebouwd. Bij de centrale van het Provinciaal Elektriciteits Bedrijf (P.E.B.) in Leeuwarden ontbreekt het aan ruimte, er zal een locatie buiten Leeuwarden moeten worden gevonden.
In november 1963 komt de geruchtenmachine op gang. De Friese Koerier meldt dat Gedeputeerde Staten van Friesland besloten zouden hebben dat de nieuwe centrale bij Grouw komt. In planologische kringen zouden ook Heerenveen en Bergum zijn genoemd.

De gemeente Tietjerksteradeel ziet kansen en heeft zelfs al een totaalplan laten ontwikkelen, zie kaart hiernaast, waarbij de centrale op de ‘Burgumer Sânbulten’ ten zuiden van de Nieuwstad wordt gebouwd en aansluitend worden de west-, noord- en deel oostoever van het Bergumermeer omgetoverd tot een toeristisch gebied met jachthaven, hotel, restaurant, kampeerterreinen, zomerhuisjes en fiets- en wandelpaden.

 

PEB-centrale aan het Bergumermeer (foto 2017)

Burgemeester Oppedijk van Veen van Tietjerksteradeel ziet mogelijkheden om een aan te leggen spoorlijn naar de centrale door te trekken noordelijk van het Prinses Margietkanaal in westelijke richting, naar een verder te ontwikkelen industrieterrein, zie kaart hiernaast. Een latere doortrekking richting Drachten behoort ook tot de mogelijkheden. De bezwaren dat de aan te leggen spoorlijn de Rijksweg Leeuwarden – Groningen kruist, wuift hij weg.

In mei 1964 heeft Gedeputeerde Staten het besluit genomen dat de centrale bij Bergum aan de noordzijde van het Bergumermeer moet worden gebouwd, een besluit dat in juli wordt bekrachtigd door Provinciale Staten met 31 stemmen voor en 16 stemmen tegen. Het toeristische plan van de gemeente Tietjerksteradeel wordt hiermee compleet van tafel geveegd.

Eind 1965 heerst er in de gemeenteraad van Tietjerksteradeel alom verbazing dat het P.E.B. rustig doorgaat met de voorbereidingen, terwijl de raad nog nooit een principe-uitspraak heeft gedaan. Er zijn geen bezwaren meer van overheidszijde tegen het stoken van de centrale op aardgas. Hiermee vervalt tevens de noodzaak van een spoorlijn, want de aanvoer van enorme hoeveelheden steenkool is niet meer nodig.