Dienstregeling

De eerste, in de Leeuwarder Courant op 20 mei 1866 gepubliceerde, dienstregeling laat zien dat er dat er maar liefst 5 treinen per dag rijden. De eerste trein vertrekt om 7.00 uur uit Leeuwarden. De exacte reisduur is niet bekend maar om 7.14 uur vertrekt de trein vanuit Hardegarijp (Hurdegaryp) naar Veenwouden. De halte Tietjerk bestond toen nog niet. De trein rijdt verder naar Veenwouden, van waaruit deze om 7.22 uur verder rijdt richting Groningen. Een reisje van Leeuwarden naar Veenwouden duurde dus iets minder dan 22 minuten.

Op 1 december 1868 plaatst de Leeuwarden Courant een ingezonden brief, afkomstig W. Testas, loco-secretaris van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. Hij reageert op klachten over de onregelmatige dienst van de treinenloop op het Noorderspoorwegnet. Volgens de klagers kon deze worden toegeschreven aan de geringe belangstelling, zelfs onverschilligheid van het bestuur van de Exploitatiemaatschappij.

W. Testas, loco-secretaris van de Maatschappij tot Exploitatie van Spoorwegen.

In de winterdienstregeling van 1868/1869 staan nog slechts 3 treinen per dag vermeld. De halte Tietjerk is dan in exploitatie. De reisduur tussen Leeuwarden en Veenwouden is maar liefst opgelopen tot iets minder dan 35 minuten. 

Tot 1881 blijft het aantal treinen per dag hangen op 4 tot 5. Wel loopt de reisduur tussen Leeuwarden en Veenwouden geleidelijk terug naar iets minder dan 25 minuten. Vreemde gang van zaken is de regeling dat er in 1887 treinen zijn die in

Veemarkt in Leeuwarden, een extra trein op vrijdag.

Hardegarijp en Tietjerk wel passagiers uit laten stappen, terwijl instappen niet toegestaan is. Verder is er op vrijdag een trein waarop er in Leeuwarden geen passagiers voor Hardegarijp mogen in stappen, terwijl de trein er wel stopt. 

In 1893 wordt er aan het verzoek twee treinen te laten stoppen in Tietjerk gehoor gegeven. Tietjerk blij, zou je zeggen. Echter de trein van 11.00 uur stopt er niet meer, hetgeen erg lastig is voor de bezoekers van de (vee)markt in Leeuwarden. Inmiddels rijden er daags wel 7 tot 8 treinen en is de reisduur verkort tot 21 minuten.

In 1902 rijden er daags 9 tot 10 treinen. In de jaren daarna blijft dat zo.

Hoewel Nederland neutraal blijft in de Eerste Wereldoorlog (1914-1919), heeft deze oorlog wel gevolgen voor de treinenloop in Nederland. Er komen meer treinen, maar die worden voornamelijk gebruikt voor het vervoer van defensiematerieel. Het aantal treinen voor passagiers en goederenvervoer blijft nagenoeg gelijk.

In 1917 wordt een beperkte dienstregeling aangekondigd, in 1918 rijden per dag nog slechts 3 treinen v.v. tussen Leeuwarden en Groningen. In 1920 rijden er weer 7 tot 8 treinen daags.

Vlak voor het begin van de Tweede Wereldoorlog werden veel militairen vervoerd waardoor een groot aantal passagierstreinen uitviel.

In maart 1941 worden er speciale treinen ingezet voor het vervoer van arbeiders naar het vliegveld van Leeuwarden. Het burgervliegveld Leeuwarden werd toen door de Duitse bezetter omgebouwd tot ‘Fliegerhorst Leeuwarden’.

Op 14 mei 1950 wordt de halte in Tietjerk opgeheven. Dit zal ongetwijfeld geleid hebben tot een kortere reisduur. Niets meer herinnert aan de halte. Wel staat nabij de spoorwegovergang in Tietjerk nog de (voormalige) spoorwachterswoning.

Overigens zet zich na de Tweede Wereldoorlog wel weer een trend in: minder treinen, minder belangstelling, minder reizigers met als gevolg: minder treinen, minder belangstelling, enzovoort. Als in 1964 het nieuwe NS-station van Hardegarijp in gebruik wordt genomen, wordt met trots gemeld dat alle treinen weer stoppen op dat station.

In 1984 blijkt dat er in de nieuwe dienstregeling geen mogelijkheid is om station Tietjerk weer in de dienstregeling op te nemen.

In 1993 huldigt men het standpunt dat de spoorlijnen rendabel moeten zijn of worden. Dus niet alle treinen blijven rijden. Naar verwachting wordt met het schrappen van de treinen al in 1994 begonnen.

In 2015 rijden er 33 treinen v.v. op het traject Leeuwarden-Veenwouden. De eerste trein vertrekt al om 5.51 uur vanuit Leeuwarden, de laatste om 0.24 uur. De reisduur bedraagt 14 minuten.

Voormalige overwegwachterswoning in Tietjerk.