Tram

Als rond 1870 de belangrijkste Nederlandse steden onderling zijn verbonden door hoofdspoorlijnen, dreigt een isolement voor kleinere steden en dorpen, die te ver van het spoor liggen. Er ontstaan ideeën over buurt- of lokaalspoorwegen. In een later stadium wordt meer gedacht aan tramwegen, hoofdzakelijk aangelegd op of naast bestaande wegen.
Ook Tietjerksteradeel is al vanaf deze tijd in beeld als het gaat om de aanleg van een tramweg.

Maak gebruik van het MENU aan de linkerzijde om verder te gaan.