Curieuze zaken

Inbreker.

Op 15 augustus 1885 wordt op het station (halte) van Tietjerk een uit Dantzig (Gdansk, Polen) afkomstige Duitser gearresteerd. Men denkt dat hij enkele diefstallen in Veenwouden heeft gepleegd. Na onderzoek blijkt dat hij in het bezit is van een paar breekwerktuigen en een kistje sigaren. De man ontkent maar wordt voor verder onderzoek opgesloten.

Schapendiefstal.

In januari 1889 Leeuwarden dient een rechtszaak waarin de halte-chef J.G. Ras van Tietjerk als getuige optreedt. Wat is er gebeurd? In november 1889 is er uit een weiland in Roodkerk een schaap gestolen. Een paar dagen later vaart koopman L. uit Roodkerk met een schip mee naar Dokkum. Hij heeft een zak bij zich waarin een schapenvel zit. In Dokkum gaat hij van boord maar laat de zak met het schapenvel aan boord achter. Op de markt in Dokkum verkoopt hij het vel (ongezien) aan ene Toornstra. Toornstra moest maar naar het schip gaan om het vel te halen. Dat vindt Toorstra vreemd en waarschuwt daarom de 

De markt in Dokkum waar het vel van het gestolen schaap werd verhandeld.

politie. Na lang aandringen gaat een politieagent met koopman L. naar het schip. Koopman L. komt dan met een verhaal dat hij het vel op 17 november ’s middags rond 4 uur gekocht heeft van iemand ergens tussen de halte Tietjerk en het dorp. Na onderzoek blijkt dat dit het vel van het gestolen schaap in Roodkerk is en volgt deze rechtszaak. De stationschef van de halte Tietjerk wordt als getuige opgeroepen. Hij had op de bewuste dag dienst en van 3 tot 4 uur op het perron voor de halte op en neer gelopen. Hij heeft toen geen mannen gezien, waarvan de één aan de ander een schapenvel verkocht. Een andere getuige verklaart koopman L. om 3 uur nog bij Roodkerk te hebben gezien. Men moet wel heel hard kunnen lopen om in anderhalf uur bij de halte in Tietjerk te komen. Er worden in deze zaak 21 (!) getuigen gehoord. De officier van justitie acht koopman L. schuldig aan de diefstal van het schaap en eist 15 maanden gevangenisstraf. Later wordt koopman L. veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf.

De ingang van de wachtkamer van station Hardegarijp.

Elektrisch licht.

Begin 1925 richt de Vereniging van Dorpsbelangen van Hardegarijp een verzoek aan de Maatschappij tot Exploitatie van spoorwegen om het station elektrisch te verlichten. Eind 1927 blijkt dat het station nog steeds op primitieve wijze, namelijk door het gebruik van petroleum, wordt verlicht. Maar er is hoop. Men is namelijk druk bezig met het aanleggen ven leidingen ten behoeve ven elektrische verlichting. In januari 1928 dan het verlossende bericht in de Leeuwarder Courant: Het heeft een beetje lang op zich laten wachten, eindelijk is het station van Hardegarijp op het gemeentelijk elektriciteitsnet aangesloten. In die dienstlokaliteiten, in de woning van de stationschef en op het perron is alles tiptop in orde.

Op arrestant geschoten.

Op 20 mei 1949 wordt de beruchte inbreker P.S., die onder andere in Zuidlaren enkele inbraken heeft gepleegd, per trein vanuit Assen, via Groningen naar Leeuwarden vervoerd. S. wordt begeleid door wachtmeester der Rijkspolitie H. Struik uit Assen. Bij Hardegarijp ziet S. kans uit de trein te springen. Hij komt terecht in de spoorsloot. Begeleider Struik springt hem onmiddellijk na. Na waarschuwing schiet Struik met zijn revolver op de vluchteling, die in zijn buik wordt geraakt. S. wordt naar een ziekenhuis in Leeuwarden overgebracht. Operatief ingrijpen blijkt noodzakelijk. Hoewel men voor zijn leven vreest, ontwikkelt zich de situatie zich uiteindelijk gunstig. S. is lid van een bende onder aanvoering van ‘Nelis de schutter’. Tot deze bende behoren tevens ‘Revolver Henkie’ en ‘Drentse Wim.

 

Station Hardegarijp.

De koninklijke trein. Blauwe rijtuigen die door een elektrische- of dieseltrein kunnen worden getrokken.

Wachten op de Koninklijke trein in Hardegarijp.

Flitstrein.

Met een snelheid van 90 km/h, op een enkel station, zoals Veenwouden waar de trein niet rechtuit-rechtaan kon snellen, is op 7 mei 1962 de koninklijke trein door het oostelijk deel van Friesland gereden. Op alle station stonden groepen belangstellenden, maar veel hebben zij niet gezien van het koninklijk gezin. Men bofte nog in Zwaagwesteinde en Veenwouden, daar zag men de trein aan de raamkant. In Hardegarijp en Buitenpost, waar ook veel schoolkinderen en belangstellende zich op de perrons langs de lijn hadden verzameld, zag men de vier blauwe rijtuigen van de gangzijde. Onderweg waren 7 minuten voordat de trein zou passeren, de overwegen gesloten en de onbewaakte overwegen werden bewaakt, opdat niet plotseling een boerenwagen of vrachtauto op de baan zouden kunnen komen.