Trein

Spoorwegplannen in Nederland waren er vanaf 1831. Spoorlijnen zouden de zeehavens Amsterdam en Rotterdam moeten verbinden met Duitsland. De eerste spoorlijn zou echter niet van Amsterdam naar Duitsland worden aangelegd, maar van Amsterdam naar Haarlem. De lijn werd in exploitatie gebracht op 20 september 1839.

Vanaf 1845 kwam ook Noord-Nederland in beeld betreffende de aanleg van spoorwegen. Net als in 1831 bij Amsterdam en Rotterdam het geval was, met de wens de zeehaven Harlingen middels een spoorlijn met Noord-Duitsland te verbinden. Het bleef lange tijd slechts bij plannen maken en concessies aanvragen, concessies verlenen en weer laten verlopen. Pas in 1863 werd de eerste spoorlijn, die van Harlingen naar Leeuwarden, in exploitatie gebracht. In 1866 kwam er vervolgens een spoorverbinding tot stand tussen Leeuwarden en Groningen.
Maak gebruik van het MENU aan de linkerzijde om verder te gaan.