NS-logo-2.jpg

Nederlandse Spoorwegen

In 1917 werd door de Staatsspoorwegen samen met de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij de belangenmaatschap Nederlandsche Spoorwegen opgericht. Dit resulteerde op 1 januari 1938 tot een fusie en de oprichting van de N.V. Nederlandsche Spoorwegen. In 1995 werd er gereorganiseerd bij de Nederlandse Spoorwegen. NS Railinfratrust BV zag toen het levenslicht en werd in juridische zin eigenaar van het spoorwegennet en bestond uit NS Railinfrabeheer, Railned en NS Verkeersleiding. In 2003 gingen deze drie dochters samenwerken onder de naam ProRail en werd economisch eigenaar van het net. Haar taak was het spoorwegnet te onderhouden, te exploiteren en indien de rijksoverheid daartoe besluit, uit te breiden. Daarnaast verdeelde ProRail de capaciteit op het spoor onder de verschillende goederen- en reizigersvervoerders. Ten slotte was ProRail ook verantwoordelijk voor het aanbieden van veilige rijwegen door verkeersleiding aan de vervoerders op het spoor. Voor de overblijvende N.V. Nederlandse Spoorwegen resteerde het commercieel exploiteren van de spoorlijnen (zie verder Noordned).