Dienstregeling en reisduur

Gedurende de jaren dat de Noorderspoorweg in exploitatie is, verandert het aantal treinen per dag en de reisduur voortdurend.

De eerste, in de Leeuwarder Courant op 20 mei 1866 gepubliceerde, dienstregeling laat zien dat er dat er maar liefst 5 treinen per dag rijden. De eerste trein vertrekt om 7.00 uur uit Leeuwarden en komt 14 minuten later aan in Hardegarijp (Hurdegaryp). De halte Tietjerk bestond toen nog niet. De trein rijdt verder naar Veenwouden, van waaruit deze om 7.22 uur verder rijdt richting Groningen. Een reisje van Leeuwarden naar Veenwouden duurde dus iets minder dan 22 minuten.

Eerste dienstregeling Noorderspoorweg, traject Leeuwarden-Groningen

(klik op afbeelding voor vergroting)

bron: Leeuwarder Courant.

Op 1 december 1868 plaatst de Leeuwarden Courant een ingezonden brief, afkomstig W. Testas, loco-secretaris van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. Hij reageert op klachten over de onregelmatige dienst van de treinenloop op het Noorderspoorwegnet. Volgens de klagers kan dit worden toegeschreven aan de geringe belangstelling, zelfs onverschilligheid van het bestuur van de Exploitatiemaatschappij. 
Testas ontkent het niet, maar noemt een aantal oorzaken voor de onregelmatige treinenloop, zoals een te klein station te Leeuwarden dat ook nog verbouwd wordt en het grote aantal nieuwsgierigen op marktdagen. Verder was nog niet mogelijk om, in verband met de sterke toename van het goederenvervoer, hiervoor dadelijk al aparte treinen te laten rijden. Het laden en lossen van goederen vanuit de gecombineerde goederen/passagierstreinen zorgen voor veel vertraging. Op bijna alle stations moet gerangeerd worden

TestasW.jpg

W. Testas
loco-secretaris Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen

 met af- en aan te koppelen veewagons. Omdat over bruggen langzaam moet worden gereden, kan de hieraan verloren tijd niet worden ingehaald. Ook het feit dat de Noorderspoorweg is uitgevoerd als een enkele spoorlijn speelt een grote rol. Als laatste noemt hij de nadelige invloed van het (hoge) water, het weer en de zij- of tegenwind.