1857

1857

Z.M. de Koning Willem III bemoeit zich persoonlijk met de aanleg van de Noorder Spoorweg. In minister G. Simons (1802-1868) denkt hij de juiste man te hebben gevonden om het plan uit te voeren. Simons is van mening dat, wanneer de concessie aan Dull komt te vervallen, dat de trajecten van de aan te leggen spoorlijnen door het Rijk worden bepaald. Vervolgens worden de lijnen aangelegd door particuliere ondernemingen. Ook nemen deze ondernemingen de exploitatie op zich, zonder subsidie van het Rijk. Wel blijven de lijnen onder toezicht staan van het Rijk. In zijn plannen houdt Simons vast aan het plan van concessionaris Dull, dus van Leeuwarden over Beetsterzwaag naar Groningen en van Beetsterzwaag naar Meppel. Onder andere vanwege tegenstand uit de Tweede Kamer, was Simons genoodzaakt af te treden. Sindsdien is er weinig meer aan de Noorder Spoorweg gedaan. De concessie aan Dull werd niet verlengd en was dus vervallen.

KoningWillemIII.png

Koning Willem III

In mei komen in Zwolle enkele inwoners bijeen. Ze zijn van plan om een inschrijving te openen met als doel geld bijeen te brengen voor de aanleg van spoorlijnen in Noord- en Oost-Nederland. Men heeft reeds een kapitaal bijeengebracht van f 70.000,-. De plannen zijn een lijn van Harlingen over Franeker, Leeuwarden en Drachten naar Groningen aan te leggen. Ook een lijn van Drachten over Heerenveen en Steenwijk naar Meppel zit in hun planning. De aandelen zouden f 500,- per stuk moeten gaan kosten.
In juli wordt een wetsontwerp ingediend voor het aanleggen van spoorwegen. Naast allerlei voorstellen met betrekking tot de financiering, bevat het ontwerp ook een kaart van de geprojecteerde spoorlijnen. De Noorder Spoorlijn loopt nu weer van Harlingen, langs Franeker, over Leeuwarden naar Groningen. Verder maakt de lijn Leeuwarden, Heerenveen, Steenwijk deel uit van het plan. Drachten en Beetsterzwaag zijn weer uit de plannen verdwenen. In oktober doet een Franse maatschappij, vertegenwoordigd door graaf du Hamel, een aanbod de voorlopig aan Dull verleende concessie over te nemen met dien verstande dat de Regering een subsidie van 10 miljoen gulden zal toestaan. De plannen van deze maatschappij komen heel dichtbij de huidige spoorlijnen in Noord-Nederland:

-een lijn van Harlingen, over Leeuwarden naar Groningen;
-een lijn van Groningen, over Assen naar Meppel (Hoogeveen is nog niet in beeld);
-een lijn van Leeuwarden, over Heerenveen en Steenwijk naar Meppel.

SimonsMinister.jpg

Minister G. Simons (1802-1868)