Treinbotsing van 24 januari 1912

Op 24 januari 1912 rond 6.30 uur vond er ongeveer 1 kilometer vòòr het station van Hardegarijp, gerekend vanuit Leeuwarden, een treinbotsing plaats. Een goederentrein vanuit de richting Leeuwarden was gestopt op de eerste lijn van het station van Hardegarijp om aldaar goederen te lossen. Om de markttrein van Leeuwarden naar Groningen te laten passeren, reed de goederentrein, na te zijn gelost, een eindje terug in de richting van Leeuwarden om daarna naar de tweede lijn op te stomen. Nog voordat de goederentrein zich geheel op de tweede lijn bevond, botste de markttrein uit Leeuwarden achterop de goederentrein. Van de markttrein werd slechts de voorzijde van de locomotief vernield. Van de goederentrein ontspoorden een aantal wagons. De laatste twee wagons waren geheel versplinterd. Verder waren de telegraafdraden en de draden van het seintoestel vernield. Of de markttrein door onveilig sein was gereden, was hierdoor niet meer vast te stellen. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Na verluid was de klap van de botsing tot op 'één uurs gaans' te horen.
Een sterke politiemacht moest de steeds groeiende menigte toeschouwers in bedwang houden. Burgemeester Drijber stelde zich persoonlijk op de hoogte van het ongeval. 
Reizigers van latere treinen moesten voor de plaats des onheils de trein verlaten om vandaar langs de spoorbaan verder te lopen. Omdat de vernielde goederentrein precies op een vast bruggetje stond, moesten de reizigers zelfs de spoorbaan verlaten om via het ijs (de brug was immers onbegaanbaar) hun weg naar de gereedstaande trein te vervolgen.
's Avonds rond 17.30 uur was de spoorbaan weer vrij.

 

19121.jpg

De ravage was aanzienlijk.

19123-1.jpg