Treinlogobovendienstregeling1864-2.jpg

Maatschappij tot Exploitatie van Spoorwegen (Staatsspoor)

De spoorlijn Harlingen-Leeuwarden-Groningen (Staatslijn B) werd vanaf het begin in 1863 geëxploiteerd door de in dat jaar opgerichte Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, kortweg Staatsspoorwegen. In 1917 werd door de Staatsspoorwegen samen met de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij de belangenmaatschap Nederlandsche Spoorwegen opgericht. Dit resulteerde op 1 januari 1938 tot een fusie en de oprichting van de N.V. Nederlandsche Spoorwegen (zie verder Nederlandse Spoorwegen).