Noordnedlogo-1.jpg

Noordned

In 1995 gebeurde er in Noord Nederland het één en ander op het gebied van openbaar vervoer. De aanzet werd gegeven tot de fusie van onder andere de autobusdienst FRAM (Friese Autobus Maatschappij) en DVM (Drentse Vervoersmaatschappij) tot de VEONNgroep. Eerst leek Noordnet een aardige naam, maar deze naam was al geregistreerd voor een bedrijf in Drachten. Dus werd het personeel gevraagd een andere naam te

bedenken. De naam Veonn werd gekozen uit een lijst van meer dan 600 namen, die waren aangedragen door het personeel en twee communicatiebureaus en betekent eigenlijk niet veel meer dan VErvoers Onderneming Noord Nederland. De FRAM-bussen werden vanaf 1996 voorzien door het nieuwe logo van een voor de letters VEONN langs hardlopend mannetje. Gekscherend werd gezegd dat het een buspassagier was die zijn bus miste.

veonn-logo_2.jpg

Logo VEONN, met hardlopend mannetje

Eind 1996 ontstond er onrust onder het noordelijk personeel van de Nederlandse Spoorwegen. Er was sprake van een mogelijk samenwerkingsverband tussen NS Reizigers en de Veonn. De vakbond FNV wist al te melden dat er een nieuwe vervoersmaatschappij aan stond te komen met de naam Noordned en vreesde voor het verlies van 150 banen.

Al vrij snel, begin 1997, maakten de Nederlandse Spoorwegen en de Veonn bekend dat ze inderdaad een gezamenlijke onderneming gingen oprichten met de naam Noordned. De onrust onder het personeel, in verband met onduidelijkheid over hun rechtspositie, werd gevoed door het plan dat de Nederlandse Spoorwegen zich na 2 jaar zou terugtrekken uit Noordned, waarna het personeel volledig in dienst kwam van Noordned. Er werd een handtekeningenactie gevoerd tegen de oprichting van Noordned. Op één dag werden er 843 handtekeningen onder het personeel opgehaald. Ook werden er pamfletten uitgedeeld. De directie van de Nederlandse Spoorwegen werd er niet koud of warm van.

In april 1998 bereikten de vakbonden FNV en CNV overeenstemming met de Nederlandse Spoorwegen. Vakbond FSV was tegen en riep op tot actie. Op 11 mei 1998 vertrok er vrijwel geen enkele trein vanuit Leeuwarden en Groningen vanwege actievergaderingen van de FSV. Men dreigde zelfs met een landelijke staking de week daarna. De acties zetten echter geen zoden aan de dijk. Op 16 juni 1998 ging de Tweede Kamer akkoord met de plannen van Noordned op de lijn Leeuwarden-Groningen: De Minister draagt de zeggenschap over het treinverkeer over aan het provinciebestuur, dat vervolgens het treinvervoer onderbrengt bij Noordned. De lijn Leeuwarden-Groningen blijft wel eigendom van het Rijk. Officieel bleven de Nederlandse Spoorwegen de vervoerder op deze lijn, maarde lijndiensten kwamen vervolgens toch in de handen van Noordned, omdat de Nederlandse Spoorwegen de diensten uitbesteedde aan deze maatschappij.
Op 30 september 1998 werd Veonn (voormalige FRAM en DVM) overgenomen door Arriva. Men ging verder onder de naam Noordned, maar dan als dochteronderneming van de Nederlandse 

Spoorwegen en Arriva. Er bleef onrust onder het personeel aanwezig. De NS-ers wisten nog steeds niet waar ze bij Noordned aan toe waren. Er dreigden opnieuw acties en het bleef niet bij een dreiging. Een wilde staking van NS-personeel te Leeuwarden op 6 december 1998 leidde tot het uitvallen van een aantal regionale treinen. Op 7 december vertrokken nog minder regionale treinen. De stakers vingen daarna bot bij de rechter, die de acties verbood. Het NS-geel van de treinen werd vervangen door Noordned-groen. Ook werden de treinen voorzien van het Noordned-logo. Men koos voor twee gekoppelde letters N, bedacht door het Heerenveense reclamebureau Noordwest 12.
Ergernis ontstond toen bleek dat de treinen in de spits vaak overvol waren. Niet omdat er plotseling meer reizigers waren maar vanwege kortere treinen. Ook vielen er geregeld treinen door mechanische defecten uit. In april 2000 raakte zelfs 30% van de treinstellen defect. 

TreinNSgeel.jpg
Noordnedgroen.jpg

Aan de treinstakingen van april 2001 deed het Noordned-personeel niet mee. Men staakte omdat de Nederlandse Spoorwegen van plan waren de machinisten op vaste trajecten te laten rijden (het rondje rond de kerk). Dit probleem speelde niet bij Noordned. Wat ook meespeelde was dat NS-personeel in 1998 niet meedeed aan de stakingen in Noord Nederland wegens verzet tegen de verkoop van de regionale lijnen aan Noordned. De problemen met defecte treinen hielden in 2001 aan. De aankoop van 48 nieuwe treinen ter waarde van f 240 miljoen werd aangekondigd. 

In 2003 kwamen alle aandelen van Noordned in handen van Arriva (zie verder Arriva).