In 1974 komt een halte in Tietjerk weer in beeld. Dorpsbelang van Tietjerk is dit keer de initiatiefnemer. Men heeft een enquête (zie afbeelding rechts) gehouden onder de bevolking. Van de 450 verspreide formulieren zijn er 300 ingevuld. Het blijkt dat 263 mannen, vrouwen en kinderen regelmatig van de halte gebruik gaan maken. Een groter aantal, 452, wil soms met de trein reizen terwijl 128 personen aangaven dat ze niet per trein gaan reizen. Pas in 1976 richt Dorpsbelang Tietjerk een brief aan de Nederlandsche Spoorwegen met de vraag de mogelijkheid te onderzoeken naar een in te voeren halte in Tietjerk. De halte is er niet gekomen.

In 1983 blijkt dat het reizigersaanbod op de lijn Leeuwarden-Groningen is gedaald met 3 procent. Gevolg is dat stations nog slechts op bepaalde tijden geopend zijn. Hardegarijp zou 

Uitslag enquête. klik op afbeelding voor vergroting. (bron: Gemeente Tytsjerksteradiel) 

in het weekend zelfs gesloten zijn. Van de vaste ploeg van zeven man, blijft slechts één spoorwegambtenaar over. In het weekend en in de namiddag kan men er geen kaartjes meer kopen.

De halte Tietjerk komt in 1984 weer eens langs. In de ‘beleidsnota openbaar vervoer’ van Burgemeester en Wethouders van Tietjerksteradeel wordt gemeld dat de Nederlandsche Spoorwegen hebben laten weten dat het aantal inwoners binnen het invloedsgebied van Tietjerk te gering is om de openstelling van een station te rechtvaardigen. Bovendien biedt de dienstregeling hiervoor geen ruimte. In 1995 verschijnen de eerste berichten in de pers van een handen zijn sluiting van de meeste stationsloketten. Op onder andere de stations Hurdegaryp en Veenwouden zouden alleen nog kaartautomaten zijn. In 1997 wordt het één en ander gerealiseerd.