Nieuw station Hardegarijp

In 1961 verschijnen de eerste berichten over een nieuw te bouwen stationsgebouw in Hardegarijp. Eind 1962 buigt de Provinciale Friese Schoonheidscommissie zich over het ontwerp van het nieuwe station. De commissie oordeelt: het ontwerp heeft weinig allure, het ontwerp is niet geslaagd en men adviseert de Gemeente Tietjerksteradeel geen bouwvergunning af te geven. De gemeente op haar beurt, stuurt de bevindingen van de commissie door naar de Nederlandsche Spoorwegen. De Nederlandsche Spoorwegen wijst er in een reactie fijntjes op dat een dergelijk station al in 10 gemeenten is gebouwd, maar dat er eventueel wel een ander ontwerp kan worden gemaakt.  Dit zal echter zorgen voor een flinke vertraging. Als klap op de vuurpijl melden de Nederlandsche Spoorwegen dat de bouw al is aanbesteed. Er is namelijk telefonisch door de afdeling Bouw- en Woningtoezicht gemeld dat de vergunning waarschijnlijk wel wordt verleend. De Gemeente zal hiermee niet blij zijn geweest. 

De wens van de gemeente om het nieuwe gebouw dichter bij de overweg naar Rijperkerk te bouwen, ging niet door. Het bezwaar van de Nederlandsche Spoorwegen was dat het emplacement dan moest worden verlegd en er nieuwe perrons moesten komen, hetgeen veel geld ging kosten.

In mei 1964 wordt het nieuwe station officieel in gebruik genomen. Dit gebeurde door het hijsen van de vlag door burgemeester mr. W.M. Oppedijk van Veen en stationschef W. Th. Reuvers. Het gebouw is ontworpen door wijlen ir. W. Kloos. Bij de totstandkoming van het 

Het nieuwe station van Hardegarijp in aanbouw, het oude is nog in gebruik. (Klik op de foto voor een vergroting)

nieuwe stationsgebouw trok de gemeente dus drie keer aan het kortste eind: het afgekeurde ontwerp werd toch gebouwd, het verzoek het nieuwe station op een oostelijker locatie te bouwen werd niet gehonoreerd. 

Verder wordt in 1965 bekend dat Veenwouden een nieuw station krijgt. Het zal tot 1973 duren voordat de eerste treinen bij het nieuwe gebouw halt houden.

In 1970 vangt de gemeente Tietjerksteradeel opnieuw bot bij de Nederlandsche Spoorwegen. Een verzoek tot ‘heropening’ van de halte Tietjerk haalt het niet omdat de kosten van de aanleg en exploitatie van de halte zo groot zijn, dat deze nooit kunnen worden terugverdiend.