Uitbreidingen en aanpassingen
(uitgezonderd de baanverdubbeling)

Nadat de lijnen in exploitatie zijn genomen, vinden er nog regelmatig uitbreidingen en aanpassingen plaats. Ook zijn er nog afsluitende werkzaamheden, die niet van essentieel belang waren voor de exploitatie van de lijn. 

Pas in januari 1867 vindt de aanbesteding plaats van het bouwen van wachterswoningen en perrons. In januari 1868 vindt in Den Haag de aanbesteding plaats van vergroting van het stationsgebouw van Leeuwarden.

In 1872 wordt de bouw van een wachtkamer met bureau op de halte Tietjerk aanbesteed, alsmede het verbreden en verlengen van het begrind trottoir aldaar.

In 1884 gaat men opnieuw aan de slag in Leeuwarden. Bij het station worden extra rails aangelegd. In 1886 wordt alweer een uitbreiding van het station aldaar aangekondigd. In de begroting van 1889 van de Staatsspoorwegen komt een post voor van f 139.000,-  voor overkapping van de perrons.  Medio 1890 wordt de overkapping van de sporen op het station Leeuwarden aanbesteed.

/assets/img/placeholder-select.nl-NL.svg

 

(Invoegen overkapping Station Leeuwarden)

In 1891 wordt het plan betreffende wijziging en uitbreiding van het station Hardegarijp goedgekeurd. De zaak wordt aanbesteed. Er zijn 9 gegadigden, waarvan de heren Jansen en Altena uit Leeuwarden de zaak willen klaren voor f 3.194,-.

In 1928 wordt het station van Hardegarijp aangesloten op het elektriciteitsnet. Op het perron is nu alles tiptop in orde. Tot dusver werd het station op primitieve wijze met behulp van petroleumlampen verlicht. Ook de stationschef profiteert ervan. Zijn woning wordt eveneens aangesloten op het net. In 1931 ondergaat de halte Tietjerk het zelfde lot.

Station Hardegarijp (klik op de foto voor een vergroting)