Dienstregeling en reisduur

In 1902 rijden er daags 9 tot 10 treinen. In de jaren daarna blijft dat zo. Helaas neemt de reisduur geleidelijk toe. In 1908 is de reisduur opgelopen tot maar liefst 33 minuten. Daarna wordt de reisduur weer korter, maar blijft rond de 28 tot 30 minuten hangen. Mogelijk moet er vanwege de combinatie enkel spoor / meer treinen op de stations langer gewacht worden op tegemoetkomende treinen. Alleen op de stations is dubbelspoor en daar kunnen treinen elkaar passeren.

Hoewel Nederland neutraal is in de Eerste Wereldoorlog (1914-1919), heeft deze oorlog gevolgen voor de treinenloop in Nederland. Het aantal treinen loopt aanvankelijk iets terug. In 1917 wordt een beperkte dienstregeling aangekondigd, in 1918 rijden per dag nog slechts 3 treinen v.v. tussen Leeuwarden en Groningen. In 1920 rijden er weer 5 tot 6 treinen daags.

De periodiek in de Leeuwarder Courant afgedrukte dienstregelingen verdwijnen. Er verschijnen er wel af en toe berichten over de dienstregeling. Zo wordt er in 1926 gewaarschuwd voor de uitgifte van boekjes met dienstregelingen die niet volledig zijn.

In 1949 blijken er geen lokaaltreinen meer te bestaan. Alle treinen rijden nu door van het ene eind (van de lijn) naar het andere. Aparte diensten (lokaaltreinen), zoals die tussen Buitenpost en Leeuwarden, zijn verdwenen. De sneltreinen zijn ook verdwenen. Bijna alle treinen stoppen op alle stations en dat maar liefst 12 maal per dag in beide richtingen.

Op 14 mei 1950 wordt de halte in Tietjerk opgeheven. Dit zal ongetwijfeld geleid hebben tot een kortere reisduur. Niets meer herinnert aan de halte. Wel staat nabij de spoorwegovergang in Tietjerk nog de (voormalige) spoorwachterswoning.( Foto hieronder)

WachterswoningTietjerk.JPG

In 2015 rijden er 33 treinen v.v. op het traject Leeuwarden-Veenwouden. De eerste trein vertrekt al om 5.51 uur vanuit Leeuwarden, de laatste om 0.24 uur. De reisduur bedraagt 14 minuten.