1863 (vervolg)

Eind juli is men met het spoorleggen op de lijn Harlingen-Leeuwarden gevorderd tot het station van Leeuwarden. Als de beweegbare bruggen gereed zouden zijn, zou de spoorweg bereden kunnen worden. De eerste brug is op de plaats van bestemming aangekomen, de andere twee liggen klaar ter verzending bij de firma Enthoven en Comp. te ’s-Gravenhage.

Het tijdstip van opening van de spoorweg Harlingen-Leeuwarden komt nu snel dichterbij. Men probeert de datum van 1 oktober 1863 te halen. De drie in Engeland bestelde locomotieven, ieder 36.000 kg zwaar, zijn reeds ingescheept en dus klaar voor verzending. De openingsdatum wordt twee weken opgeschoven. 15 oktober zal de grote dag zijn. Echter, de Minister wenst dat de opening een dag eerder, dus op 14 oktober zal plaatsvinden.

Op 14 oktober waren alle Ministers bij de opening van de spoorweg aanwezig, uitgezonderd de Minister van Koloniën. Hij was verhinderd wegens ziekte. De feesttrein vertrok om 11.45 uur met 400 personen vanuit het station van Leeuwarden. Onderweg te Dronrijp en Franeker was een korte stop. De aankomst in Harlingen was rond 12.50 uur. Later keerde de feesttrein terug naar Leeuwarden, waar de passagiers rond 15.45 uur uit de trein konden stappen.

Hoewel officieel in gebruik, werd de spoorweg pas op 27 oktober 1863 voor het publiek open gesteld. Nog steeds vinden dan aanbestedingen van ‘ondergeschikte werkzaamheden’ plaats, zoals de bouw van bergplaatsen voor brandstoffen (kolenhokken).

 

StationLeeuwardenbewerken.jpg

Stationsgebouw Leeuwarden