1859

1859

In januari wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over de aanleg van de Noorder Spoorweg. Het plan van de Regering om Harlingen aan te sluiten via Groningen, Assen met Meppel, vond slechts weinig voorstanders. De Regering was van mening dat hierdoor ook Drenthe dan voor de toekomst klaar was. De lijn tussen Leeuwarden en Groningen moest in een rechte lijn lopen. Men was tegen een bocht via Drachten of Beetsterzwaag. De verleende concessie vond men prima, maar men was er tegen dat de aanleg en exploitatie door de Staat moest plaatsvinden. De concessie aan Sloet/Reuchlin vond men derhalve nadelig voor de staat, men zag meer brood in de concessieaanvraag van De Brouwer van Hogendorp. Verder is men tegen de aanleg van een dubbele baan en dubbele kunstwerken.

Hoe de Noorder Spoorweg er moet komen uit te zien, blijft een punt van discussie. Van Zwolle naar Meppel, daar is men het wel over eens. Vandaar naar Drachten en vandaar te splitsen in een lijn naar Leeuwarden en een lijn naar Groningen sluit volgens menigeen een lijn van Meppel naar Groningen en van Meppel naar Leeuwarden uit. De lijn van Leeuwarden naar Groningen via Drachten te laten lopen vindt men niet wenselijk. De lijn nog verder noordwaarts door te laten lopen zou een grotere omweg betekenen.

Ondertussen gebeurt er feitelijk weinig. Een nieuwe groep mensen meldt zich met een concessieaanvraag:

-G.J. Reerink, lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken;

-J. Romein Jzn en J.P. Romein, van de firma Gebr. Romein, kooplieden te Leeuwarden;

-J.S. van de Goot, koopman te Leeuwarden.

Men wil onder andere de spoorlijn Haven Harlingen, over of langs Franeker, Leeuwarden, Sneek, Akkrum, Heerenveen, Wolvega, Steenwijk, Meppel en de spoorlijn van Leeuwarden over Groningen aanleggen. De Regering gaat niet in op deze aanvraag, omdat er al aan Sloet/Reuchlin een (voorlopige) concessie is verleend. Maar men laat het er niet bij zitten. Ze vragen opnieuw een concessie aan omdat er getwijfeld wordt of de Wetgevende Macht een concessie van Sloet/Reuchlin goedkeurt, wetende dat er een voordeliger concessieaanvraag is. Ze vragen dus aan de Koning een voordracht te doen de concessieaanvraag aan hen te verlenen.

Een tweede groep personen vraagt een concessie aan. Zij vormen de Amsterdamse-Utrechtse Spoorcommissie. De commissie bestaat uitsluitend uit Noord-Hollanders en Utrechtenaren. Ze willen de lijn Harlingen-Groningen en Groningen over Assen naar Meppel aanleggen.

Kaart met diverse voorstellen 1859
(klik op kaart voor vergroting)