Baanverdubbeling

2008

In 2007 geen nieuws. In 2008 hadden Rijk, Provincie en de gemeenten de ambitie om tot 2020 een bedrag van € 2 miljard te investeren in wegen, fietspaden, spoor en vaarten. De verdubbeling van het spoor tussen Leeuwarden en Groningen kwam weer in beeld evenals de spoorlijn van Heerenveen, via Drachten naar Groningen. Gedeputeerde Piet Adema was optimistisch en verwachtte dat het werk voor 2013 zal zijn begonnen. 

2009

Arriva-directeur Anne Hettinga had in 2009 zo zijn bedenkingen voor de plannen, omdat er nog geen enkel contract was getekend. Volgens Adema werd er hard gewerkt aan de voorbereidingen. Eind 2009 leek Adema het gelijk aan zijn kant te krijgen. De Tweede Kamer schaarde zich achter een lijst van 60 projecten, waaronder verdubbeling van de spoorlijn Leeuwarden-Groningen. Deze stond voor na 2015 op de agenda, maar werd naar voren gehaald om de bouwbedrijven door de recessie te loodsen.

2010

In 2010 verklaarde Minister-president Balkenende op een partijbijeenkomst van het CDA in Assen dat zijn partij (CDA) niet zal tornen aan afspraken over nieuwe infrastructuur in Noord-Nederland. Ook de verdubbeling van de spoorlijn Leeuwarden-Groningen maakte hiervan deel uit. Gedeputeerde Adema vroeg zich na 2 jaar af hoe het stond met de studie die ProRail doet naar verdubbeling van de lijn.

2012

Pas in 2012 kwam ProRail voor de dag met de resultaten van het onderzoek: De snelheid van de sneltreinen tussen Leeuwarden en Veenwouden moet omhoog van 100 naar 130 kilometer per uur. Verdubbeling van het gehele spoor in Friesland was hiervoor niet nodig. Wel is voorzien in een verdubbeling in de Provincie Groningen tussen Zuidhorn en Hoogkerk. De spoorlijn Leeuwarden-Groningen blijft dus voor een aanzienlijk deel enkel spoor.

2015

In 2015 komt de verdubbeling van het stuk spoor tussen Zuidhorn en Hoogkerk weer in beeld. Voor het totale plan, inclusief aanpassing van tunnels, bruggen, viaducten en perrons, alsmede aanpassing van het station in Leeuwarden is € 171 miljoen beschikbaar afkomstig uit het compensatiepakket voor het afblazen van de Zuiderzeelijn. Wanneer deze plannen gerealiseerd zijn, kunnen er elk uur twee sneltreinen en twee stoptreinen rijden tussen Leeuwarden en Groningen.