1996

In maart 1996 begonnen de eerste werkzaamheden, vanwege langdurige vorst 6 weken later dan gepland. Het verdubbelen van de lijn bestaat niet simpelweg uit het aanleggen van een tweede baan. Bruggen, viaducten, overwegen en seinen moeten ook worden aangepast. Verder zullen er kleinere overwegen verdwijnen en enkele bestaande worden vervangen door tunnels. Station Zwaagwesteinde kreeg een nieuw perron.

1997

De (Elfsteden)winter van 1997 zorgde voor vertraging in de aanleg.

1998

In september 1998 werd het verdubbelde deel in gebruik genomen. Het aantal overwegen op het traject is afgenomen van 117 naar 59. Binnen een jaar verdwenen nog eens 10 overwegen als gevolg van de ingebruikname van 4 tunnels. Men dacht vooruit. Ook de rest van het traject zou snel verdubbeld moeten worden. Dit zal ongeveer f 183 miljoen gaan kosten.

1999

In 1999 werden de eerste ballonnetjes voor verdere verdubbeling al opgelaten. Verdubbeling van het traject Veenwouden-Hurdegaryp (2 km) zou een halfuur dienst tussen Zwaagwesteinde en Leeuwarden mogelijk maken. Volgens gedeputeerde Bijman (provincie Friesland) wass dit ontbrekende stukje dubbele spoorlijn van groot belang en destijds eigenlijk ‘over het hoofd gezien’.

Daarna raakt verdubbeling van het traject Leeuwarden-Groningen op de achtergrond. De spoordiscussies in (Noord) Nederland gaan vrijwel uitsluitend over een aan te leggen ‘Zuiderzeelijn’.

2005

Toen de Zuiderzeelijn in 2005 te weinig steun in de Tweede Kamer leek te krijgen, kwam het Noorden met een alternatief plan: een gewone spoorlijn van Heerenveen, via Drachten naar Groningen. Ook zou de spoorlijn Leeuwarden-Groningen volledig dubbel spoor moeten krijgen.

2006

In 2006 viel het doek voor de Zuiderzeelijn. De Regering beloofde het Noorden in ruil voor het afblazen voor 2/3 deel mee te betalen aan regionale projecten. Friesland hield vast aan de lijn Heerenveen-Drachten-Groningen (€ 695 miljoen) en aan volledige verdubbeling van de lijn Leeuwarden-Groningen (€ 195 miljoen).