1989

In de Tweede Structuurnota Verkeer en Vervoer van 1989 werd de lijn al ‘verbreding’ toebedeeld. Er werd echter geen tijdstip bij genoemd. De provincies Friesland en Groningen, alsmede de gemeenten Leeuwarden en Groningen, gaven een verkeersadviesbureau opdracht het reizigerspotentieel op het baanvak tussen beide steden te onderzoeken. De kosten voor de verdubbeling bedragen naar schatting f 130 miljoen.

1990

De Minister, Hanja Maij-Weggen, was van plan de lijn te verdubbelen. De kosten werden echter geraamd op f 225 miljoen. En dat voor 13 minuten tijdswinst!

1992

In 1992 werd door de Minister slechts f 100 miljoen beschikbaar gesteld. De Provincies Friesland en Groningen wilden dat bedrag besteden aan verdubbeling van het traject Veenwouden-Grijpskerk. Er pakten zich echter donkere wolken samen boven het project. De aangekondigde verdubbeling dreigde op de lange baan te worden geschoven in verband met de aanleg van de Hanzelijn (Lelystad-Kampen-Zwolle). De Tweede Kamer neemt gelukkig een motie aan van Annemarie Jorritsma-Lebbink om de verdubbeling op te nemen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur 1994-1998. De lijn moet zijn verdubbeld voor 2000. Minister Hanja Maij-Weggen toont zich bereid de motie uit te voeren.

1993

Het leek allemaal wat sneller te gaan. In 1993 stelde de Tweede Kamer f 54 miljoen ter beschikking. Men kon alvast beginnen met de werkzaamheden, zodat het plan voor 1997 zal zijn uitgevoerd. Gedeputeerde Walsma (Friesland) ging er van uit dat daarna de rest van f 100 miljoen ter beschikking kwam, zodat de verdubbeling tussen Veenwouden en Grijpskerk nog voor het jaar 2000 klaar zou zijn.

1994

Het bleek dat er nog f 15 miljoen extra nodig was. Er werden voorlichtingsavonden gehouden over de verdubbeling. In Buitenpost vond de eerste bijeenkomst plaats. De geschatte totale kosten bedragen inmiddels f 120 miljoen.

1995

In 1995 was Annemarie Jorritsma Minister van Verkeer en Waterstaat. Haar Ministerie trok maar liefst f 143 miljoen uit voor de verdubbeling.