1865

Vanaf januari 1865 vinden er te Leeuwarden, in verband met de onteigening van gronden voor de aanleg van de spoorweg van Leeuwarden naar Groningen op Fries grondgebied,  zittingen plaats van de arrondissementsrechtbank. Onder andere wordt het bedrag der schadeloosstelling vastgesteld. Tussen 27 januari en 28 juli 1865 worden vele vonnissen over onteigeningen en schadeloosstellingen uitgesproken.

In de Staatscourant verschijnt een verslag over wat er allemaal is gebeurd in 1864 met betrekking tot de spoorweg van Leeuwarden naar Groningen:

Tegen 58 eigenaren is in Friesland een proces gevoerd tot onteigening van gronden.

Over een afstand van 43.600 meter is de aardebaan in bewerking. Daarvan is slechts 3.110 meter geheel afgewerkt.

Van de 18 te bouwen vaste bruggen zijn er 11 helemaal klaar. Aan de draaibruggen wordt nog druk gewerkt. De ijzeren bovenbouw (de feitelijke brug) is nog nergens geïnstalleerd. Voor de brug over de Grijpskerkervaart ligt de ijzeren brug bij de werkplaats (de firma D. A. Schretlen & Co. te Leiden) klaar voor transport.

<Fabriek te Leiden. D.A. Schretlen & Co werd in 1834 opgericht door Dominicus Antonius Schretlen. Tot de vele herkenbare en vaak nog bestaande gietijzeren producten die het bedrijf maakte, behoorden bruggen, vuurtorens, bovenassen voor molens, stations- en perronkappen en straatmeubilair (bron: Wikipedia) klik op de afbeelding voor een vergroting

Het stationsgebouw te Veenwouden is, op het behang- en schilderwerk na, klaar. Van het haltegebouw te Hardegarijp zijn de muren tot de hoogte van het plint opgetrokken.

Station Veenwouden

klik op afbeelding voor vegroting

Stand van zaken op 1 juli 1865 met betrekking tot de werkzaamheden:

Er wordt gewerkt aan 50.000 meter van de aardebaan. De onteigeningsprocedures zijn vrijwel allen doorlopen. Aan de bruggen wordt nog steeds gewerkt. Er zijn 16 vaste bruggen klaar, aan de rest wordt nog gewerkt. Het station van Veenwouden is klaar.

Halte Hardegarijp

klik op de foto voor een vergroting

Het haltegebouw te Hardegarijp is onder de kap gebracht en het privaatgebouw voor de helft voltooid.

Van de spoorbaan is van Leeuwarden naar Hardegarijp 7.500 meter gelegd. Op 1 oktober schrijft het blad ‘De Stoompost’ dat men druk doende is met de aardebaan. Verwacht wordt dat de hele baan nog voor de winter klaar is. Op 1 na zijn alle vaste bruggen klaar, aan de beweegbare bruggen wordt nog gewerkt. 

Verder is de bouw van de stations goed gevorderd, veel stations zijn zelfs klaar voor gebruik.

Medio oktober 1865 is de spoorweg van Leeuwarden tot Veenwouden helemaal klaar. Men denkt dat de hele lijn (van Leeuwarden naar Groningen) klaar is in april 1866. De Kamer van Koophandel en Fabrieken vraagt daarom aan de Minister of het deel van de spoorweg dat klaar is, alvast in gebruik kan worden genomen. Het verzoek wordt afgewezen.