1863

We gaan terug naar begin 1863 als op 11 januari het vijfde verslag van de Commissie Staatsspoorwegen aan de Minister verschijnt. Dat meldt dat de eigenaren van de gronden, die nodig zijn voor de aanleg van de spoorweg van Leeuwarden naar Groningen, tussen de Potmarge en de oostelijke gemeentegrens van Leeuwarden (met Tietjerksteradeel), er mee instemmen hun grond aan de Staat te verkopen voor het bedrag dat bepaald wordt door drie deskundigen. Diverse koopcontracten zijn inmiddels ter goedkeuring naar de Minister gestuurd. 

Het maken van de aardebaan met kunstwerken en afsluitingen tussen de Potmarge en Ouddeel (gemeentegrens Leeuwarden) wordt in juni 1863 aanbesteedt en aangenomen voor f 84.000,- (nu bijna € 900.000,-) door F. Schaafsma uit Harlingen. De verwachting is dat de rest van de spoorweg (tussen Ouddeel en de stad Groningen) in september wordt aanbesteed. Dat lukte overigens niet, het werd eind december.

Op 22 september 1863 wordt door Zijne Majesteit Koning Willem III bij besluit vastgesteld dat de percelen grond, benodigd voor de aanleg van de spoorlijn, worden onteigend. Blijkbaar heeft de eerder gevoerde inspraakprocedure geen invloed gehad, want de onteigening vindt plaats “zoals aangeduid in het plan dat ter inzage heeft gelegen”.

In Tytjerksteradiel betreft het 77 te onteigenen percelen, waarvan een groot deel terug te vinden is op onderstaande kaart. Ook is de richting van de spoorweg door de gemeente fraai te zien.Ter oriëntatie is de provinciale weg N356 op het kaartje in roze aangegeven.

 

 

Treinpercelentekst.jpg

Begin de december 1863 is de taxatie van de gronden van de spoorlijn zo goed als afgerond. In de Tweede Kamer stelt de heer mr. J. Dirks voor, in Hardegarijp een station te bouwen. De minister heeft geen bezwaar tegen de bouw van een station vijfde klasse.

De aanbesteding van de spoorweg vindt in delen plaats. Zo worden de ijzeren draaibruggen al op 17 december 1863 aanbesteed, nog voor de aanbesteding van de spoorweg zelf. Bouwer van de bruggen wordt D.A. Schretler & Co uit Leiden voor f 112.000,-, nu zou dan € 1, 2 miljoen zijn.

De spoorweg wordt aanbesteed op 29 december 1863. Het bestek werd dus slechts een week daarvoor bekend gemaakt. Het hele werk wordt aangenomen door A.B. van Tienhoven uit Werkendam voor het bedrag van f 1.780.000,- Dat is omgerekend naar 2015: € 19 miljoen. Ter vergelijking: de spoorweg tussen Harlingen en Leeuwarden kostte meer, in totaal f 2.225.888,-, omgerekend naar heden: € 24 miljoen.

Dirkskamerlid.jpg

Jacob Dirks (1811-1892) lid Tweede Kamer van 1849 tot 1866 en daarna, tot zijn dood, lid van de Gemeenteraad van Leeuwarden